Sälja bostadsrätt

Bostadsrätt [bo:sta:dsret:] En lägenhet är en bostad i ett flerbostadshus. En lägenhet kan endera hyras som hyresrätt, köpas som en bostadsrätt eller äganderätt. I alla fall ställs lägenheten i förfogande åt den som nyttjar den. Här äger du alltså inte lägenheten, utan betalar för rätten att nyttja den. Om du köper en ägarlägenhet äger du lägenheten. Ett flerbostadshus har oftast en gemensam ingång för flera olika bostäder.

Sälja bostadsrätt

Denna försäljning skiljer sig ifrån att sälja en villa. Till exempel är inte säsongen lika viktig. Villor säljs oftast på vår eller höst. Som ägare av en bostadsrätt äger du en andel i en bostadsrättsförening. Din andel är knuten till rätten att nyttja en specifik lägenhet. För att undvika konflikter i samband med försäljningen kan du tjäna på att se till att den som köper vet vad det innebär att äga den här formen av bostad.

Boneo tipsar: Så lyckas du med försäljning i Sverige!

Låt flera mäklare värdera

Grunden till en lyckad försäljning är att få en ordentlig värdering av mäklare. Dels för att få klarhet i hur din budget ser ut till ett nytt boende. Eventuellt kan en värdering indikera att du behöver göra renoveringar och förbättringar, som kan höja priset. De flesta mäklare gör kostnadsfria värderingar utan att du binder dig till något ytterligare.

Om du redan känner en mäklare du har förtroende för kan det absolut räcka med en värdering. Däremot skadar det inte att låta någon mer mäklare göra värdering. Då har du också chansen att be om tips för hur du kan göra justeringar och förbättringar som kan maximera priset du kan ta.

Välj mäklare

Förtroende brukar vara det som i slutändan avgör valet av mäklare. Dock kan det vara bra att också ta med kriterier som lokalkännedom och erfarenhet av att sälja liknande objekt i just ditt område. Om mäklaren kan ditt område, så kommer den personen också kunna sälja in området på ett bättre sätt till potentiella köpare. När vi köper ett nytt boende så spelar många fler faktorer in än bara själva lägenheten. Det är alltid bra att ta referenser. Kanske har du några goda vänner som har bra erfarenheter av mäklare. Du kan också använda vår sökfunktion här på Boneo efter auktoriserade mäklare i ditt område.

Renovera och styla

Ibland är det inte mycket som behöver göras för att du ska kunna sätta ett högre pris. Nya vitvaror, slipning av golv eller en snabb ommålning av väggar. Dessa åtgärder kan höja priset med 50 000 kronor på en tre (enligt en nyligen genomförd undersökning bland svenska mäklare). 'Nyrenoverat' i en bostadsannons lockar alltid spekulanter.

En mäklare kan svara på vad som är rimligt att lägga ner i tid, och hur det kan påverka försäljningen. bland är det inte mycket som behöver göras för att du ska kunna sätta ett högre pris. Nya vitvaror, slipning av golv eller en snabb ommålning av väggar. Dessa åtgärder kan höja priset med 50 000 kronor på en trea (enligt en nyligen genomförd undersökning bland svenska mäklare). 'Nyrenoverat' i en bostadsannons lockar alltid spekulanter. Mäklare kan avgöra hur de insatser du gör inför försäljningen kan påverka priset. Om du inte tycker att den tid det krävs för att göra omfattande renoveringar är motiverad i relation till hur din prislapp förändras, är det rekommenderat att ändå alltid justera irriterande defekter som till exempel droppande kranar, gångjärn som gnisslar och lösa lister. Det kan vara de små sakerna som avgör i de stora besluten.

Här hittar du Boneo’s stylingtips inför din försäljning!

Beskrivning av objekt

Om du har en mäklare du känner dig trygg med, och gjort de justeringar som behövs är det dags att göra en objektbeskrivning. Det är din mäklare som gör den beskrivningen. Denna ska innehålla 1) beskrivning av alla rum 2) yta 3) driftskostnader 4) eventuella vind och källarförråd 5) eventuella eldstäder. Du som säljare måste kontrollera att alla uppgifter i beskrivningen är korrekta. Du bör kontrollmäta ytor och alla mått som finns angivna i beskrivningen.

De flesta bostadsannonser innehåller superlativ, men lika viktigt som det är att objektet marknadsförs som ett underbart boende för en framtida köpare, bör alla praktiska uppgifter vara korrekta. Som säljare kan du bli skadeståndsskyldig om din bostad sålts med golvvärme och den nya ägaren upptäcker att det behövs yllestrumpor inne på vintern. Den mänskliga faktorn kan göra att fel uppgifter hamnar i din annons. Därför ska du alltid kontrollera alla uppgifter noggrant i en objektbeskrivning.

Visning

Som säljare kan du välja att din bostad endast ska visas privat. En förbokad visning med en enskild spekulant. En del mäklare har ett register med spekulanter som söker i vissa områden eller vissa storlekar. Den vanligaste visningsformen är öppen visning, där mäklaren annonserar tid och datum och vem som helst får komma på visningen, alternativt att mäklaren endast tar emot förbokade spekulanter på visningen. Om visningen har få besökare kan mäklaren i samråd med dig välja att ha en extra visning.

Om du tittat igenom våra stylingtips och känner att bostaden som helhet är klar för försäljning är det dags för finjusteringen. Piffa med kuddar, plädar, ljusstakar blomsterbuketter och fruktfat. Det lilla extra, som vi vet går hem.

Budgivning

På visningen lämnar de som intresserade av lägenheten en intresseanmälan som sedan följs upp av mäklaren. Om flera vill köpa blir det budgivning som kan lämnas via mail, telefon eller sms. Mäklaren uppdaterar alla budgivare under budgivningens gång när ett högre bud inkommit. Ett bud är först gällande när ett kontrakt upprättats och skrivits på.

Du kan läsa mer om budgivning här >>

Avtal

Säljare och köpare träffas vanligen på mäklarens kontor för att skriva under överlåtelseavtalet och avtala tillträdesdag. När avtalet är påskrivet är försäljningen klar. Föreningen måste godkänna den nya ägaren som medlem innan köpet går igenom. Att kontakta föreningen ombesörjer oftast mäklaren.

Handpenning

Efter att överlåtelseavtalet tecknats erlägger köparen handpenningen, vilket vanligast är 10 procent av köpeskillingen. Dessa pengar deponeras hos fastighetsmäklaren till alla villkor som avtalats uppfyllts.

Betalning och överlåtelse

Eftersom transaktionen på köpesumman sker från köparens bank, är det vanligast att du som säljare och köpare träffas för överlåtelse på köparens bank. Man går igenom likvidaräkning och godkänner. Sedan överförs köpeskilling till ditt konto. De dokument som finns på lägenheten tillsammans med samtliga nycklar till bostaden och fastigheten ska överlämnas till den nya ägaren.

En liten viktig detalj…

Om din maka/make, registrerade partner eller sambo är bostadsrättshavare tillsammans med dig, säljer ni gemensamt. Även om du ensam är bostadsrättshavare, men bostadsrätten är ert gemensamma hem, krävs samtycke från din maka/make, registrerade partner eller sambo för att sälja.

Om du ska sälja och funderar på att köpa en dolda fel-försäkring

(säljarförsäkring eller överlåtelseförsäkring)

Till skillnad från hus och ägarlägenhet kan en bostadsrättshavare friskriva sig mer generellt från ansvar för dolda fel genom svepande formuleringar som 'bostadsrätten säljs i befintligt skick'. Detta gäller givetvis under förutsättning att köparen accepterar en sådan klausul. Du kan däremot inte friskriva dig från dolda fel som du känt till, utan att upplysa köparen om dessa fel.

  • Kontrollera vad försäkringen täcker och läs noga igenom villkoren. Ställ frågor till försäkringsbolaget om du inte förstår. Bara för att det kallas för 'dolda fel-försäkring' är det inte någon garanti att det täcker alla dolda fel.
  • Det kan vara bättre att ha en friskrivningsklausul för dolda fel i kontraktet än att köpa en dolda fel-försäkring. Då slipper du oroa dig i tio år framöver, den tid säljaren normalt ansvarar för dolda fel. I så fall kan köparen istället beställa en vanlig överlåtelsebesiktning. Det kan tänkas att köparen vill pruta på priset för att gå med på en friskrivningsklausul, men det kanske det kan vara värt.