Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Introduktion

Vi på Boneo värnar om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För behandlingen av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Boneo AB personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter finns på Boneo.se.

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende när du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Boneo ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Användare är en fysisk, levande person som använder vår webbplats boneo.se.

Vilken information samlar vi in om dig?

För att du som användare bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användande av webbsidan.

 • För att driva webbplatsen Boneo.se

  För att driva vår verksamhet på Boneo.se behöver vi använda cookies för att hålla reda på sessioner, spara inloggade användares sökhistorik och komma ihåg inställningar du gjort. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi in uppgifter om din geografiska position. När du använder vår webbplats lagrar vi cookies för statistiska ändamål. Cookies hjälper oss att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. För mer information om cookies, läs vår .

  Rättslig grund: Avtal och Intresseavvägning

 • Öppna och hantera användarkonto/Skapa bevakning

  Du kan själv öppna konto hos oss för att skapa och spara sökningar m.m. När du gör en intresseanmälan till ett objekt eller anmäler dig till en visning hos någon av de mäklarfirmor eller bostadsutvecklare som har avtal med oss så öppnar vi ett konto åt dig för att kunna skapa en bevakning och skicka information till dig om liknande bostäder till salu. Vi kan också komma att förmedla dina kontaktuppgifter till mäklarfirman eller bostadsutvecklaren. Vi sparar följande personuppgifter: namn, e-post, telefon, användarnamn och information om den typ av bostad du söker.

  Rättslig grund: Avtal och intresseavvägning

 • Bevaka slutpris

  Du kan själv registrera anmälan om bevakning av slutpris för ett objekt på Boneo. När du gör en anmälan om att bevaka slutpris för ett objekt skickar vi ett mail med slutpriset till dig, givet att det registrerats av mäklare och godkänts av säljare. Vi skickar information till ansvarig mäklare för objektet om att du registrerat en anmälan om bevakning av slutpris för objektet. Vi sparar följande personuppgifter: namn, e-post, telefon och information om det objekt du anmält bevakning av slutpris för.

  Rättslig grund: Avtal och intresseavvägning

 • Registrera spekulantprofil hos mäklarfirma

  För att du ska kunna komma till oss från en mäklarsida genom att klicka på ”Se liknande bostäder hos Boneo.se” behöver du fylla i en enkät. Personuppgifterna skickas till mäklarfirmans spekulantregister i syfte att hjälpa dig med bostadsförsäljning/-köp. Vi samlar in namn, e-post och telefon samt information om bostaden du ska sälja/vilken typ av bostad du är intresserad av.

  Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Förmedling av bostadsvärdering

  Om du tar hjälp av oss för att hitta en mäklare till din bostadsvärdering samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-post, telefon samt uppgifter om bostaden som ska säljas.

  Rättslig grund: Avtal

 • Genomförande av bostadsannonsuppdrag

  För att kunna annonsera bostäder åt fastighetsmäklare i enlighet med förmedlingsavtal hanterar vi personuppgifter om fastighetsmäklare och fastighetsobjektet. De uppgifter vi behandlar är för fastighetsmäklare: namn, telefon, e-post, adress och mäklarfirma.

  Rättslig grund: Avtal

 • Avtal och fakturering

  Om du som mäklare eller kontaktperson på mäklarfirma nyttjar våra tjänster samlar vi in personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med dig, ta betalt för utförda tjänster och i övrigt kunna uppfylla avtalade skyldigheter. Vi behandlar följande personuppgifter: namn, titel, e-post och telefon.

  Rättslig grund: Avtal och intresseavvägning

 • Kundvård- och support

  Om du kontaktar oss för att få mer information eller vill ha hjälp med något behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig den service du efterfrågar. Vi behandlar namn, telefon, e-post och eventuella andra uppgifter som framkommer i ärendet.

  Rättslig grund: Avtal

 • Nyhetsbrev och erbjudanden t.ex. via e-post, SMS och andra kanaler. Vi behandlar personuppgifter som namn, telefon och e-post.

  Rättslig grund: Samtycke och intresseavvägning

 • Rekrytering

  Om du söker arbete hos oss använder vi dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-post, telefon, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

  Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Våra sociala medier

  Vi är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor kommer vi att behandla de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala media-tjänsten.

  Ibland marknadsför vi våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala media-tjänsten.

  Rättslig grund: Samtycke

 • Inkommande e-post

  Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande. De personuppgifter som behandlas av oss är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-post, telefon och befattning. Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall.

  Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Annonser och anpassad reklam

  När du besöker eller anger din e-postadress (antingen för att logga in, för att registrera dig för ett nyhetsbrev eller på annat sätt) på vår webbplats, kan vi dela personuppgifter eller annan information som vi samlar in från dig, såsom din e-post (med hash, pseudonym form), IP-adress och/eller information om din webbläsare eller operativsystem med ID5 och dess koncernbolag, som agerar som kontrollanter. ID5 använder denna information för att skapa ett ID i syfte att känna igen dig på dina enheter. Detta ID innehåller inga av dina identifierbara personuppgifter. Vi kan placera detta ID i vår förstapartscookie eller använda en ID5-cookie och tillåta att den används för online- och tvärkanalsreklam. Detta ID kan delas av oss eller å våra vägnar med våra reklampartner och andra tredjepartsreklamföretag globalt i syfte att möjliggöra intressebaserat innehåll och/eller riktad reklam genom hela din onlineupplevelse (t.ex. webb, e-post, anslutna enheter, i appen, etc). Detaljerad information om ID5:s databearbetningsaktiviteter i samband med detta ID och ID5:s opt-out finns i ID5:s plattformsintegritetspolicy här: https://id5.io/platform-privacy-policy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller välja bort behandlingen av dina personuppgifter.

  Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter behandlas av våra personuppgiftsbiträden, det vill säga företag och leverantörer som hjälper oss att leverera vår tjänst till dig, i form av t.ex. utskick, fakturering, tillhandahållande av webbplats och IT-system (affärssystem och ärendehanteringssystem). Se även vår cookieinformation kring mottagare av sådan information kring dig.

Om du kommer till oss genom att klicka på ”Se liknande bostäder hos Boneo.se” på en mäklarfirmas webbplats, skickas dina personuppgifter till den mäklarfirman. När du använder vår offertjänst Värdera din bostad skickas dina personuppgifter till de mäklarfirmor som väljs ut.

När du gör en intresseanmälning till en bostad via en annons kan vi komma att förmedla dina kontaktuppgifter till mäklarfirman eller bostadsutvecklaren som annonserat bostaden.

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter endast om det krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Boneos rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU /EES men den kan även komma att överföras till länder utanför EU/ESS. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddas dina uppgifter?

Boneo och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Vad har du för rättigheter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att;

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss,
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, t.ex. om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta,
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs,
 • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att nekas), eller
 • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av samtycke kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Om behandlingen utförs med stöd av samtycke eller avtal och personuppgifterna samlats in direkt från dig har du rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart, eller att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Boneo via integritet@boneo.se eller via post till:

Boneo AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Stockholm

Vad behöver vi från dig?

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig inkludera viss information när du kommer med din förfrågan till oss.

Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver du uppge för- och efternamn, telefon och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Du behöver också uppge vilken uppgift du vill få rättad, vilken behandling du vill bli begränsad ifrån eller invänder emot.

Vid förfrågan om radering och utdrag behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, telefon och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system och för att säkerställa din identitet. Vi kan komma att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.

Vid förfrågan om dataportabilitet behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, telefon och e-post. Vi behöver även veta hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter samt om dessa ska tillhandahållas annan aktör. Vi kan komma att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.

Ändringar i integritetspolicyn

Boneo gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.

Vad innebär det att Boneo innehar utgivningsbevis?

Webbplatsen Boneo.se har ansökt om och erhållit ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En konsekvens av detta är att personuppgifter publicerade på webbplatsen inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR).

Delar av information på Boneo.se kan direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person och är således personuppgifter. Med detta följer naturligtvis ett stort ansvar och gör därför hela tiden avvägningar avseende publicering av bostadsdata mot individers integritet.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy via integritet@boneo.se eller via post till

Boneo AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Stockholm

Ansvarig utgivare: Nathalie Olsson

Ändringsdatum: 2022-10-05