Annons

Trend & Design

Nöjdast i Sverige är de som bor ihop - utan barn

De flesta människor med barn älskar naturligtvis sina ungar. Man behöver dock inte vara förälder för att räkna ut att föräldraskap innebär ett ansvar, tar tid och med det innebär mindre tid till sig själv och de egna drömmarna. Även om det är naturligtvis är fullt möjligt att både vara förälder och förverkliga sig själv. Man behöver inte heller vara förälder för att räkna ut att allt inte är härligt hela tiden. 

Det är heller inte lika skamfullt idag att tacka nej till att skaffa barn. Förr i tiden var det ’egoistiskt’ i folkmun. Särskilt skamfullt var det om en kvinna berättade att hon inte ville ha barn. Idag är det lättare att stå upp för det valet. Vår samtids klimatdebatt har nämligen lyckats vända på frågan till de självvalt barnlösas fördel. För hur klimatsmart är det att skaffa fler barn till en redan överbefolkad värld? Den barnlösa kan idag därför gå tämligen fri från eventuellt skammande om hen nu väljer ett liv utan ättlingar. 

De som redan har tagit beslutet, planerat eller inte, upplever med säkerhet att de får ett annat liv efter att barnen flyttat ut. På gott och ont. I sociala medier är det tydligt uppdelat i två läger. De som tycker att ’livet kan börja’ med utflugna ungar och de som nästan skulle vilja tvinga de vuxna barnen att bo kvar. Som lider av svår separationsångest. 

De med barn använder gärna argumentet att livet hade varit tomt och innehållslöst utan barn. Frågan är adekvat om barn nödvändigtvis behöver innebära att man blir mer nöjd med livet. En ny undersökning visar nämligen att det kan vara tvärtom. Statistiska centralbyrån har nyligen gjort en kortanalys där man försökt få svar på frågan hur nöjd svensken är med livet. 

Tittar man på hela befolkningen så svarar 38 % att de är mycket nöjda med livet. En grupp som dock är mer nöjda med livet än svensken generellt är de som är sammanboende utan barn. I den gruppen svarar hela 52 % att de är mycket nöjda med livet. Vilket man kan jämföra med att ’bara’ 41 % av de som är sammanboende med barn upplever sin livskvalité på samma sätt.

Minst nöjda i Sverige är de ensamboende utan barn (27 %), tätt efter gruppen ensamboende med barn under 18 år, där 29 % svarat att de är mycket nöjda med livet. Utifrån detta är det en öppen dörr att sammanfatta att vi mår bäst när vi delar livet med någon, men det behöver inte nödvändigtvis vara barn. 

Fotnot: Om undersökningen: Undersökningen fokuserar på hur nöjda människor är med sina liv beroende på om de bor med eller utan barn. Alla personer som tillfrågats är mellan 20-65 år gamla som svarat att de har bra eller mycket bra hälsa. Undersökningen har uteslutit personer som lever i allvarlig materiell fattigdom, då kopplingar mellan detta samt dåligt hälsotillstånd kan påverka hur nöjd man är med livet, generellt.  

Källa: SCB.se

Av: Alexander Erwik, redaktör Boneo.se 

alexander.erwik@boneo.se 

Minst

Störst

Billigast

Dyrast

Annons