Köpa bostad

En bostad [bo:sta:d] är ett rum, en lägenhet, ett hus som en eller flera personer fast bor i. En bostad består vanligen av utrymmen för sömn, matlagning, samvaro och hygien. Därutöver finns vanligen utrymmen för familjeliv, umgänge samt festliga tillfällen. Som bostadshus definieras oftast hus där minst halva arean är avsedd som bostadsutrymme.

Köpa bostad

Att bo i ett stort hus med en stor trädgård eller en gigantisk våning centralt i stan är väl nästan de flestas dröm. Att kunna förverkliga drömmen är få förunnat med dagens bostadsmarknad. Det är ett stort ekonomiskt beslut att äga sin bostad idag, och kräver mycket planering.

Innan du bestämmer dig för att leta och slutligen köpa en bostad är det många bitar som skall läggas ihop innan hela bostadspusslet är klart. Du måste fastställa vilka dina, din partner och din familjs önskemål och behov är. Kommer familjen att växa eller är barnen på väg ut ur boet? Kommer boendeytan räcka eller blir det för stort? Passar avstånd till arbete, skola och affär? Hur är kommunikation med tåg och buss? Klarar du lån-, driftskostnad och renoveringsbehov, inte bara idag, utan även om 5 eller 10 år.

Det gäller att tänka igenom ordentligt så att ditt boende blir till glädje, och inte till bekymmer i framtiden. Om du väl tagit beslutet finns det både lägenhet, radhus, parhus, kedjehus, villa, gård eller en tomt där du själv bygger ditt hus. Alla varianter passar inte för alla, men vi är ganska säkra på att det finns något som passar alla.

Vad är vad?

Lägenhet är en bostad i ett flerbostadshus. En lägenhet kan antingen köpas som en bostadsrätt, äganderätt, eller hyras som hyresrätt.I båda fallen upplåtes lägenheten åt den som nyttjar den. Den som köper en bostadsrätt äger alltså inte lägenheten, utan betalar för rätten att nyttja lägenheten. En ägarlägenhet ägs av den som köpt lägenheten. Ett flerbostadshus har normalt en gemensam ingång för flera olika bostäder. Här kan du läsa mer om att köpa bostadsrätt!

Hus är en villa, ett parhus, ett radhus, ett kedjehus, en gård eller ett fritidshus

Villa är ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad. En enfamiljsvilla har oftast en eller två våningar ovan mark.Många villor har källare och/eller en vindsvåning. Här kan du läsa mer om att köpa villa!

Radhus är bostadshus som är sammanlänkade i ytterväggarna. Här kan du läsa mer om att köpa radhus!

Kedjehus är en typ av radhus där byggnaderna är sammanlänkande, men där sammankopplingen består i en mindre tillbyggnad mellan husen, till exempel ett garage eller redskapsbod. Här kan du läsa mer om att köpa kedjehus!

Parhus är ett småhus avsett för två hushåll. Planlösningen i de båda delarna är oftast symmetrisk, och det finns normalt inga invändiga dörrar mellan bostäderna. De båda hushållen har separata ingångar. Här kan du läsa mer om att köpa parhus!

Fritidshus är ett hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid. Ett fritidshus kan vara ett enkelt torp eller en kolonistuga utan bekvämligheter men lika gärna en grosshandlarvilla i skärgården med full komfort. Ett fritidshus kan ha många etiketter såsom; torp, stuga, sommarhus, sommarvilla, weekendhus, landställe, lantställe, fjällstuga och ibland även sportstuga!Här kan du läsa mer om att köpa fritidshus!

Gård är normalt sett en samling byggnader som utgör eller har utgjort mittpunkten för en jordbruksenhet och som bebos av en familj.Med några få undantag hittar du gårdar på landsbygden, och inte i staden. Det hus som på en gård utgör familjebostaden kallas boningshuset. På gården finns också flera byggnader som inte är avsedda att bo i, utan används som t.ex. lager, utrymme för djurhållning, m.m. Dessa kallas ekonomibyggnader. I modern tid är det inte ovanligt att dessa byggnader också görs om till gästhus eller blir en del av boendeytan.

Tomt är ett område mark som är bebyggt, eller är avsett att bebyggas. En tomt bildas genom att man avstyckar en fastighet (ett större område mark). När man talar om tomter nära vatten finns det ett antal begrepp som är bra att känna till: En sjötomt går ända ner till vattnet. Ägaren har rätt att hindra tillträde för allmänheten vid stranden inom tomtgränsen. En strandtomt sträcker sig nästan ända ner till vattnet men allmänheten har tillträde till strandremsan närmast vattnet. Bland mäklare förekommer dessutom följande två begrepp:

Sjönära innebär att man från den del av tomten som ligger närmast vattnet har promenadavstånd till vattnet. Sjöglimt innebär att man på den del av tomten som ligger närmast vattnet under vissa förhållanden kan se vattnet. Här kan du läsa mer om att köpa tomt!

Rättigheter och skyldigheter som köpare

För dig som vill köpa bostadsrätt: Som köpare av en bostadsrätt har du undersökningsplikt. Du måste försäkra dig om att alla eventuella fel och brister är kända inför köpet och du kan inte i efterhand få ersättning för fel som inte noterats före köpet. Den som säljer bostadsrätten bär ansvaret för eventuella fel i två år efter överlåtelsen. Men för att du ska få ersättning av säljaren ska felet inte ha gått att upptäcka innan köpet. Var därför extra noga med att undersöka kök, badrum och andra våtutrymmen.

För dig som vill köpa hus: Enligt jordbalkslagen har du som köper hus skyldighet att noggrant undersöka det hus du skall köpa. Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Både tak, vind, fönster, dörrar, fasader, badrum, husgrund, källare och alla svårtillgängliga utrymmen måste undersökas.

Boneos mäklarlexikon

En bostadsannons ska locka till sig så många intressenter som möjligt. Den ska innehålla beskrivning på utsikt, funktion, närhet och möjligheter i kombination med superlativ och värdeord. Mäklaren har uppgiften att ta fram den perfekta annonsen. Den ska sälja, det är hela poängen. Ibland kan det som köpare inte vara helt enkelt att veta vad som är vad i en annons, och frågan är, vad står det för egentligen? Här vill Boneo ge dig som börjat leta och gått på en del visningar ett litet övertag. Det här betyder egentligen (med viss humor) begreppen i säljtexterna:

Nära Stadens puls: Förmodligen har du en nattklubb i huset. Antingen älskar du det eller inte. Men det kan vara en god idé att investera i ett par riktigt bra hörselkåpor!

Mysigt: Litet, trångt och förmodligen aldrig dagsljus under dygnets ljusa timmar utan tänd lampa. Varning för klaustrofobi!

Barnvänligt område: Ungar överallt. Du kan lika gärna bosätta dig i bollhavet på Ikea!

Avskilt läge: All post hämtas i lanthandeln som även är ombud för systembolaget och posten. Lanthandlaren är också tandläkare, cykelreparatör och skomakare. Här finns det risk för lappsjuka.

Sjöglimt: Avnjutes några få gånger om året. Vid rensning av takrännor alternativt om en takpanna måste rättas till. Ibland krävs det kikar, men då ingår den i husköpet.

Potential: Här gäller det att använda fantasin och kämpa! Även Wasa skeppet går att renovera. Kavla upp ärmarna och ring in förstärkning.

Något för nostalgikern: Låt oss säga så här, raka motsatsen till 'vitt och fräscht'.

Spännande planlösning: Familjen som byggde huset struntade i arkitekt och lätt familjens fem- och sjuåring bestämma rumsindelningen.

Vuxen trädgård: Det betyder att ingen har satt en spade i jorden någonsin.

Perfekt förstaboende: Bjud inte hem någon på middag, du har nämligen en enda kokplatta.

Yteffektiv: Dags att du lär dig stapla. Om du får plats med allt här, ring och berätta hur du gjorde.

Spännande färgsättning: Ta inte med dig Lulu Carter på visningen om du inte tror att hon passar i en tvångströja! De här tapeterna skulle göra vem som helst galen.

Gångavstånd – max en kvart: ….till bilen.

Ett stenkast: Om du är på olympisk nivå i stenkastning, är det ett stenkast. Om du är pensionär är det ett maraton.

Lycka till med ditt bostadsköp!